IFK Norrkoping

IFK Norrkoping

Huấn luyện viên trưởng: Mats Jingblad
Quốc tịch    Thụy Điển Thành lập 1897
Sân nhà Östgötaporten Sức chứa 17.234
Chủ tịch Hans Lundin Xếp hạng UEFA 240
Địa chỉ Ektorpsgatan 6 - 602 37 - Norrköping, Sweden
Tel/Fax +46 (11) 215 500 Fax+46 (11) 215 515
Website http://www.ifknorrkoping.se/