Xi-măng The Vissai - Ninh Bình

Xi-măng The Vissai - Ninh Bình

Huấn luyện viên trưởng: Nguyễn Văn Sỹ
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập 2007
Sân nhà Ninh Bình Sức chứa 20.000
Chủ tịch Hoàng Mạnh Trường
Địa chỉ
Tel/Fax
Website http://www.ninhbinh-fc.com