Navibank Sài Gòn

Navibank Sài Gòn

Huấn luyện viên trưởng: Phạm Công Lộc
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập 2009
Sân nhà Thống Nhất Sức chứa 25.000
Chủ tịch Nguyễn Vĩnh Thọ
Địa chỉ 343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Tel/Fax +84 8 38 216 216
Website