Bắt đầu: 08/04/2012 00:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
MHS
 
SOC
 
Sân: la Mosson
Trọng tài: Bartolomeu Varela