Bắt đầu: 22/11/2015 02:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
MHS
 
REI
 
Sân: la Mosson
Trọng tài: Stephane Jochem