Bắt đầu: 26/09/2019 00:00
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
MHS
 
NMS
 
Sân: la Mosson
Trọng tài: