Bắt đầu: 23/09/2018 01:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
MHS
 
NIC
 
Sân: la Mosson
Trọng tài: Thomas Leonard