Bắt đầu: 13/03/2016 02:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
MHS
 
NIC
 
Sân: la Mosson
Trọng tài: Lionel Jaffredo