Bắt đầu: 25/09/2016 01:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
MHS
 
MET
 
Sân: la Mosson
Trọng tài: Tony Chapron