Bắt đầu: 09/04/2016 01:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
MHS
 
OL
 
Sân: la Mosson
Trọng tài: Antony Gautier