Bắt đầu: 29/07/2012 06:00
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
MHS
 
OL
 
Red Bull Arena, New Jersey, USA
Trọng tài: Jorge Gonzalez