Bắt đầu: 15/01/2012 03:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
MHS
 
OL
 
Sân: la Mosson
Trọng tài: Stéphane Lannoy