Bắt đầu: 04/12/2011 01:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
MHS
 
LOR
 
Sân: la Mosson
Trọng tài: Antony Gautier