Bắt đầu: 05/12/2018 03:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
MHS
 
LIL
 
Sân: la Mosson
Trọng tài: Mikael Lesage