Bắt đầu: 16/10/2011 00:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
MHS
 
DIJ
 
Sân: la Mosson
Trọng tài: Said Ennjimi