Bắt đầu: 02/02/2019 22:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
MIL
 
ROT
 
Sân: New Den Stadium
Trọng tài: A Madley