Bắt đầu: 29/10/2005 22:15
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
OM
 
LIL
 
Sân: Velodrome, France
Trọng tài: Herve Piccirillo