Bắt đầu: 03/12/2017 23:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
MNC
 
WHU
 
The City of Manchester Stadium
Trọng tài: Michael Leslie Dean