Bắt đầu: 23/09/2006 21:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
MNC
 
WHU
 
The City of Manchester Stadium
Trọng tài: Chris Foy