Bắt đầu: 05/05/2007 18:45
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
MNC
 
MNU
 
The City of Manchester Stadium
Trọng tài: Rob Styles