Bắt đầu: 14/04/2007 21:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
MNC
 
LIV
 
The City of Manchester Stadium
Trọng tài: Uriah Rennie