Bắt đầu: 18/11/2006 19:45
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
MNC
 
FUL
 
The City of Manchester Stadium
Trọng tài: Alen Wiley