Bắt đầu: 01/01/2007 22:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
MNC
 
EVE
 
The City of Manchester Stadium
Trọng tài: Uriah Rennie