Bắt đầu: 15/03/2007 03:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
MNC
 
CHE
 
The City of Manchester Stadium
Trọng tài: Alen Wiley