Bắt đầu: 06/04/2007 23:15
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
MNC
 
CHA
 
The City of Manchester Stadium
Trọng tài: Alen Wiley