Bắt đầu: 14/01/2021 01:00
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
MNC
 
BHA
 
The City of Manchester Stadium
Trọng tài: Darren England