Bắt đầu: 23/12/2006 22:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
MNC
 
BOL
 
The City of Manchester Stadium
Trọng tài: Mike Riley