Bắt đầu: 26/08/2006 23:15
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
MNC
 
ARS
 
The City of Manchester Stadium
Trọng tài: Uriah Rennie