Malmo FF

Malmo FF

Huấn luyện viên trưởng: Åge Hareide
Quốc tịch    Thụy Điển Thành lập 1910
Sân nhà Malmö Stadion Sức chứa 26.500
Chủ tịch Bengt Madsen Xếp hạng UEFA 106
Địa chỉ PO Box 19067 SE - 20073 MALMÖ
Tel/Fax +46 40 326600 Fax: +46 40 326601
Website http://www.mff.se/