Bắt đầu: 01/04/2018 23:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
MLG
 
VIL
 
Sân: La Rosaleda
Trọng tài: Alfonso Álvarez