Bắt đầu: 22/08/2017 03:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
MLG
 
EIB
 
Sân: La Rosaleda
Trọng tài: David Medié