Bắt đầu: 24/05/2009 02:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
MLG
 
BET
 
Sân: Estadio La Rosaleda
Trọng tài: Miguel Angel Perez Lasa