Magyar Testgyakorlók Köre Budapest Football Club

Magyar Testgyakorlók Köre Budapest Football Club

Huấn luyện viên trưởng: Garami József
Quốc tịch    Hungary Thành lập 1901
Sân nhà Hidegkuti Nándor Stadion Sức chứa 12.700
Chủ tịch Domonyai László Xếp hạng UEFA 354
Địa chỉ Salgótarjáni u. 12-14 1087 BUDAPEST
Tel/Fax +36 1 303 0590 Fax: +36 1 303 0592
Website http://www.mtkhungaria.hu/