Olympique Lyonnais

Olympique Lyonnais

Huấn luyện viên trưởng: Rudi Garcia
Quốc tịch    Pháp Lyon Thành lập 1950
Sân nhà Stade Gerland Sức chứa 44.000
Chủ tịch Jean-Michel Aulas Xếp hạng UEFA 25
Địa chỉ Avenue Jean Jaurès 350 FR- 69007 LYON
Tel/Fax +33 4 2629 6700 Fax: +33 4 2629 6723
Website http://www.olympiquelyonnais.fr