Lyngby Boldklub

Lyngby Boldklub

Huấn luyện viên trưởng: David Nielsen
Quốc tịch    Đan Mạch Thành lập 1921
Sân nhà Lyngby Stadion Sức chứa 10.000
Chủ tịch Torben Jensen Xếp hạng UEFA 196
Địa chỉ Lundtoftevej 61 - 2800 - Lyngby, Denmark
Tel/Fax +45 4588 4060, Fax +45 4587 4445
Website http://www.lyngby-boldklub.dk/