PFC Litex Lovech

PFC Litex Lovech

Huấn luyện viên trưởng: Krassimir Balakov
Quốc tịch    Bulgaria Thành lập 1921
Sân nhà Lovech Sức chứa 7.000
Chủ tịch Angel Bonchev Xếp hạng UEFA 244
Địa chỉ P.O. Box 75 5, Han Koubrat Street BG - 5500 LOVECH
Tel/Fax +359 686 010 92 Fax: +359 686 010 91
Website http://www.pfclitex.com/