Llandudno FC

Llandudno FC

Huấn luyện viên trưởng: Alan Morgan
Quốc tịch    Wales Thành lập 1988
Sân nhà Park MBi Maesdu Sức chứa 1.100
Chủ tịch Clive Rushton Xếp hạng UEFA 427
Địa chỉ Builders Street West LL30 1HH Llandudno, Conwy County Borough, Wales
Tel/Fax +44 (1492) 860 945
Website http://www.pitchero.com/clubs/llandudno/