Bắt đầu: 04/11/2006 22:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
LIV
 
REA
 
Sân: Anfield Road
Trọng tài: Uriah Rennie