Levante UD

Levante UD

Huấn luyện viên trưởng: Paco López
Quốc tịch    Tây Ban Nha Valencia Thành lập 1909
Sân nhà Ciudad de Valencia Sức chứa 25.354
Chủ tịch Quico Catalán Xếp hạng UEFA 65
Địa chỉ Paseo Alameda 34-7o A ES - 46023 VALENCIA
Tel/Fax +34 96 3379530-FAX: +34 96 3379531
Website http://www.levanteud.com