Leixões SC

Leixões SC

Huấn luyện viên trưởng: José Mota
Quốc tịch    Bồ Đào Nha Thành lập 1907
Sân nhà Estádio do Mar Sức chứa 8.035
Chủ tịch José Fonseca
Địa chỉ Lugar da Cruz de Pau; 4451 Matosinhos
Tel/Fax +351-22-939 66 26 Fax: +351-22-936 99 25
Website http://www.leixoessc.pt