Europa League 18-19

Số đội tham dự:213 Bắt đầu:26/06/2018 Kết thúc:29/05/2019 
Ngày/giờ Trận đấu
03/05/19 04:00 Arsenal - Valencia
03/05/19 04:00 Frankfurt - Chelsea
= Đêm nay = Có videoclip