UEFA Cup 07-08

Số đội tham dự:133 Bắt đầu:19/07/2007 Kết thúc:14/05/2008 
Ngày/giờ Trận đấu
25/04/08 01:45 Bayern Munchen 1-1 Zenit
25/04/08 01:45 Rangers 0-0 Fiorentina
01/05/08 23:30 Zenit 4-0 Bayern Munchen
02/05/08 01:45 Fiorentina 0*0 Rangers(*)
= Đêm nay = Có videoclip