Europa League 20-21

Số đội tham dự:215 Bắt đầu:18/08/2020 Kết thúc:26/05/2021 
Ngày/giờ Trận đấu
30/04/21 02:00 Man Utd - Roma
30/04/21 02:00 Villarreal - Arsenal
07/05/21 02:00 Roma - Man Utd  
07/05/21 02:00 Arsenal - Villarreal  
= Đêm nay = Có videoclip