Bundesliga - Đức 16-17

Số đội tham dự:18 Bắt đầu:26/08/2016 Kết thúc:20/05/2017 
Ngày/giờ Trận đấu
26/05/17 01:30 Wolfsburg 1-0 Braunschweig
30/05/17 01:30 Braunschweig 0-1 Wolfsburg
= Đêm nay = Có videoclip