Bundesliga - Đức 14-15

Số đội tham dự:18 Bắt đầu:09/08/2014 Kết thúc:10/05/2015 
Ngày/giờ Trận đấu
29/05/15 01:30 Hamburger 1-1 Karlsruhe
02/06/15 00:00 Karlsruhe 1~2 Hamburger
= Đêm nay = Có videoclip