Bundesliga - Đức 12-13

Số đội tham dự:18 Bắt đầu:24/08/2012 Kết thúc:18/05/2013 
Ngày/giờ Trận đấu
24/05/13 01:30 Hoffenheim 3-1 Kaiserslautern
28/05/13 01:30 Kaiserslautern 1-2 Hoffenheim
= Đêm nay = Có videoclip