Champions League 20-21

Số đội tham dự:79 Bắt đầu:08/08/2020 Kết thúc:29/05/2021 
Ngày/giờ Trận đấu
17/02/21 03:00 Leipzig 0-2 Liverpool
17/02/21 03:00 Barcelona 1-4 Paris SG
18/02/21 03:00 FC Porto 2-1 Juventus
18/02/21 03:00 Sevilla 2-3 Dortmund
24/02/21 03:00 Lazio 1-4 Bayern Munchen
24/02/21 03:00 Atletico Madrid 0-1 Chelsea
25/02/21 03:00 Gladbach 0-2 Man City
25/02/21 03:00 Atalanta 0-1 Real Madrid
10/03/21 03:00 Juventus - FC Porto
10/03/21 03:00 Dortmund - Sevilla
11/03/21 03:00 Liverpool - Leipzig
11/03/21 03:00 Paris SG - Barcelona
17/03/21 01:00 Man City - Gladbach
17/03/21 01:00 Real Madrid - Atalanta
18/03/21 01:00 Bayern Munchen - Lazio
18/03/21 01:00 Chelsea - Atletico Madrid
= Đêm nay = Có videoclip