Champions League 18-19

Số đội tham dự:79 Bắt đầu:26/06/2018 Kết thúc:01/06/2019 
Ngày/giờ Trận đấu
01/05/19 02:00 Tottenham - Ajax
02/05/19 02:00 Barcelona - Liverpool
= Đêm nay = Có videoclip