Champions League 18-19

Số đội tham dự:79 Bắt đầu:26/06/2018 Kết thúc:01/06/2019 
Ngày/giờ Trận đấu
10/04/19 04:00 Liverpool - FC Porto  
10/04/19 04:00 Tottenham - Man City  
11/04/19 04:00 Ajax - Juventus  
11/04/19 04:00 Man Utd - Barcelona  
17/04/19 04:00 Juventus - Ajax  
17/04/19 04:00 Barcelona - Man Utd  
18/04/19 04:00 FC Porto - Liverpool  
18/04/19 04:00 Man City - Tottenham  
= Đêm nay = Có videoclip