Champions League 20-21

Số đội tham dự:79 Bắt đầu:08/08/2020 Kết thúc:29/05/2021 
Ngày/giờ Trận đấu
28/04/21 02:00 Real Madrid - Chelsea
29/04/21 02:00 Paris SG - Man City
05/05/21 02:00 Man City - Paris SG  
06/05/21 02:00 Chelsea - Real Madrid  
= Đêm nay = Có videoclip