Champions League 19-20

Số đội tham dự:79 Bắt đầu:25/06/2019 Kết thúc:30/05/2020 
Ngày/giờ Trận đấu
19/02/20 03:00 Dortmund 2-1 Paris SG
19/02/20 03:00 Atletico Madrid 1-0 Liverpool
20/02/20 03:00 Atalanta 4-1 Valencia
20/02/20 03:00 Tottenham 0-1 Leipzig
26/02/20 03:00 Chelsea 0-3 Bayern Munchen
26/02/20 03:00 Napoli 1-1 Barcelona
27/02/20 03:00 Real Madrid 1-2 Man City
27/02/20 03:00 Lyon 1-0 Juventus
11/03/20 03:00 Valencia - Atalanta
11/03/20 03:00 Leipzig - Tottenham
12/03/20 03:00 Paris SG - Dortmund
12/03/20 03:00 Liverpool - Atletico Madrid
18/03/20 03:00 Man City - Real Madrid  
18/03/20 03:00 Juventus - Lyon  
19/03/20 03:00 Bayern Munchen - Chelsea  
19/03/20 03:00 Barcelona - Napoli  
= Đêm nay = Có videoclip